decor-gora-5
23-08-17 roku

baner-kultura-1baner-kultura-2baner-kultura-3baner-kultura-4baner-kultura-5baner-kultura-6

powrot-homepowrot-sportarchiwum
youtube-akrualnoscikup bilet 2

Klub Szczak

szczak 2017 05 19

 ul. Górnośląska 1
43–602 Jaworzno
tel. 32 745 10 31

Kierownik Zespołu Obiektów Kulturalnych

Agata Stelmachów

e-mail do kontaktu: anita.mika@mckis.jaw.pl

Klub zaprasza:

poniedziałek: 12.00 - 19.00

wtorek: 13.00 - 19.00

środa: 13.00 - 20.00

czwartek: 13.00 - 19.00

piątek: 11.00 - 17.00

"Ludzie tworzą miejsca, a miejsca tworzą ludzi"

Poniedziałki

Zajęcia scrabble dla dzieci i dorosłych

12.00 - 14.00

 

Zajęcia choreograficzne dla Zespołu Śpiewaczego SZCZAKOWIANKI

14.30 - 15.30

 

Pogotowie naukowe - pomoc w nauce i odrabianiu lekcji

15.30 - 16.30

 

Próba Zespołu Śpiewaczego SZCZAKOWIANKI

16.00 - 19.00

 

Wtorki

Zajęcia plastyczne dla dzieci "Czytam i tworzę" (współpraca: Filia MBP Góra Piasku)

16.30 - 17.30

 

Harcerski Krąg Seniorów

godz. 16.00 (próby ruchome)

 

Środy

Pogotowie naukowe - pomoc w nauce i odrabianiu lekcji

14.30 - 15.30

 

Zajęcia plastyczna dla dzieci

16.30 - 17.30

 

Fitness BTU dla dorosłych

19.00 - 19.50

 

Czwartki

Pracownia ceramiki

15.00 - 16.30 – I grupa

17.00 - 18.30 – II grupa

 

Filmowe czwartki - zajęcia dwa razy w miesiącu (współpraca: Filia MBP Góra Piasku)

16.00 - 17.30

 

W godzinach pracy Klubu można korzystać z gier świetlicowych oraz z komputerów.

 

Zajęcia scrabble dla dzieci i dorosłych

instruktor: Aneta Szczyrzyca

Uczestnicy poznają reguły gry w scrabble, rozwijają umiejętności językowe i poszerzają zakres słownictwa. Rozgrywki treningowe są również okazją do aktywnego i sympatycznego spędzania czasu z osobami o podobnych zainteresowaniach. W ciągu roku najlepsi gracze wyjeżdżają na regionalne i krajowe turnieje scrabble.

Zespół śpiewaczy SZCZAKOWIANKI

instruktor: Dariusz Fec

Zespół działa od 1974 roku. Obecnie liczy 13 pań. Grupa przedstawia swój repertuar na lokalnych, miejskich, kameralnych lub masowych uroczystościach, bierze udział w organizowanych przez ośrodki kultury przeglądach i konkursach. SZCZAKOWIANKI aktywnie włączają się w działalność klubową, występując na wszystkich imprezach okolicznościowych. Chęć zaistnienia w świecie artystycznym mobilizuje zespół do poszukiwania unikalnego repertuaru, melodii, przyczyniając się do ocalenia od zapomnienia najcenniejszych zjawisk kultury ludowej.

Harcerski Krąg Seniora

Komendant – druh: Władysław Wiśniewski

Harcerski Krąg Seniora został zarejestrowany w styczniu 1999 roku przy Związku Harcerstwa Polskiego w Jaworznie. Powstał z inicjatywy harcerzy należących w latach 1934 – 1948 do drużyn harcerskich Hufców Jaworzno i Szczakowa. Krąg liczy 60 osób. Harcerski Krąg Seniorów czynnie uczestniczy w życiu środowiskowym. Przy współpracy z placówką organizuje różne imprezy kameralne, okolicznościowe, wieczornice.

 Zajęcia plastyczne dla dzieci "Czytam i tworzę"

Instruktor: Anita Mika, Beata Noszczyńska

Klub SZCZAK, współpracując z filią MBP Góra Piasku, prowadzi warsztaty literacko-plastyczne. Uczestnicy zajęć, inspirując się przeczytanym tekstem, wykonują prace artystyczne. Wykorzystują przy tym różnorodne materiały oraz poznają nowe techniki tworzenia plastyczne.

Zajęcia doskonalenia umiejętności nauki czytania i pisania dla dzieci

Instruktor: Anita Mika

Celem zajęć jest opanowanie umiejętności głośnego i cichego czytania, doskonalenie techniki i tempa czytania, szczególnie czytania ze zrozumieniem.

Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku szkolnym

Instruktor: Anita Mika

Zajęcia mają wyzwolić w dzieciach radość tworzenia na skutek poznawania różnorodnych technik plastycznych, częstej zmiany materiałów oraz zróznicowania metod, form i środków nauczania.

Fitness BPU dla dorosłych

Instruktor: Aneta Szczyrzyca

Zajęcia są adresowane do pań pragnących zadbać o swoją kondycję oraz sylwetkę.

Pracownia ceramiki

Instruktor: Bożena Kaszyca

Zajęcia ceramiczne to tworzenie form (dzieł) przestrzennych: figur, naczyń ozdobnych, ramek i wszystkiego innego, co można uformować z gliny. Proces twórczy ma charakter zabawy w postaci ugniatania, wałkowania, wyciskania, modelowania czy wylepiania.

Filmowe czwartki

Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach adresowanych do kobiet w każdym wieku. W ramach cyklu wyświetlane będą najciekawsze, doceniane przez krytyków produkcje krajowe i zagraniczne. (Współpraca: Filia MBP Góra Piasku)