decor-gora-5
23-08-17 roku

baner-kultura-1baner-kultura-2baner-kultura-3baner-kultura-4baner-kultura-5baner-kultura-6

powrot-homepowrot-sportarchiwum
youtube-akrualnoscikup bilet 2

Dom Kultury im. Zdzisława Krudzielskiego w Szczakowej

szczakowa

ul. Jagiellońska  3
43-602 Jaworzno
tel.     32  617  75  38
32  745  10  35

Kierownik Zespołu Obiektów Kulturalnych

Agata Stelmachów

mail: agata.stelmachow@mckis.jaw.pl

CENNIK NAJMU

Dom Kultury zaprasza:

od poniedziałku do piątku: 8.00 – 19.00

"Kultura jest tym, przez co człowiek staje się bardziej człowiekiem"

 Legenda do panoram:
w lewo w prawo w gore w dol przyblizenie oddalenie autoobrot pelny ekran
w lewo w prawo w górę w dół przybliżenie oddalanie autoobrót pełny ekran

kółkiem myszy - przybliżamy i oddalamy

trzymając lewy przycisk myszy i poruszając myszką przesuwamy panoramę:w lewo w prawo w górę w dół


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRUPA TEATRALNA WDECHWYDECH

instruktor: Paweł Sowa

poniedziałek: 17.00 – 19.30

Grupa Teatralna "Wdechwydech" jest prowadzona przez zawodowego aktora Pawła Sowę. Na zajęciach dzieci i młodzież uczą się świadomości swojego ciała, głosu (emisja), emocji oraz poprawnej wymowy. Poprzez budowanie ról oraz sytuacji scenicznych rozwijają swoją wyobraźnię i wrażliwość, nie zapominają również o pracy nad warsztatem wokalnym.
 
ZAJĘCIA TEATRALNE
instruktor: Ewa Kulikowska

Teatrzyk „RACZKI"

środa: 14.30 – 15.30

Dziecięca grupa założona w 2009 roku, która nieustannie poszukuje nowych środków wyrazu, dlatego nie ogranicza się tylko do jednej formy teatralnego przekazu. Podczas zajęć dzieci poznają pojęcia związane z pracą na scenie, odkrywają swoje zdolności, przełamują nieśmiałość i uczą się odpowiedzialności za pracę w zespole.

Grupa teatralna „MINA"

środa: 15.30 – 17.00

Gupa jest kolejnym etapem rozwoju zapoczątkowanym przez "RACZKI". Ideę stanowi wzajemne pobudzanie wrażliwości, rozwijanie scenicznej osobowości oraz poszukiwanie i odkrywanie własnego wnętrza poprzez kreowanie ról w teatrze. Podaczas zajęć doskonalimy warsztat aktorski w zakresie emisji głosu i animacji lalek.

PRACOWNIA CERAMIKI

instruktor: Bożena Kaszyca

Zajęcia ceramiczne to tworzenie form (dzieł) mniej lub bardziej przestrzennych: figur, figurek, naczyń ozdobnych, ramek i wszystkiego innego, co można uformować z gliny. Proces twórczy ma charakter zabawy w postaci ugniatania, wałkowania, wyciskania, modelowania, wylepiania. Efekty można oglądać na organizowanych okresowo wystawach prac dzieci z kół artystycznych Domu Kultury w Szczakowej.

Pracownia ceramiki działa od 2003 roku. W zajęciach uczestniczą przede wszystkim dzieci i młodzież. Ze względu na duże zainteresowanie utworzone zostały grupy kilkuosobowe, w których możliwa jest indywidualna praca z uczestnikiem dostosowana do jego możliwości. Adepci sztuki ceramicznej podczas zajęć wykonują formy jedno lub wieloczęściowe. Powstają np. lampiony, misy, donice, które swym kształtem zachwycają oglądających. Uwieńczeniem działalności artystycznej młodych ceramików jest doroczny - cieszący się dużą popularnością - wernisaż i wystawa prac w Domu Kultury w Szczakowej.

Pracownia dysponuje profesjonalnym piecem do wypału gliny.

poniedziałek: 15.00 – 16.30 Grupa „Plastusie”
poniedziałek: 17.00 – 18.30 Grupa „Irbis”
wtorek: 14.00 – 15.30 Grupa „Dzbanuszki”
wtorek: 17.00 – 18.30 Grupa „Petukany”
środa: 14.00 – 15.30 Grupa „Pracowite Pszczółki”
środa: 17.00 – 18.30 Grupa „Marzycielkii”

PRACOWNIA PLASTYKI

instruktor: Angelina Więckowska

Pracownia plastyki działa od 1997 roku. Na zajęcia plastyczne można przyprowadzić dzieci już od 5 roku życia, dla nich prowadzone są zajęcia przygotowawcze i zabawy plastyczne. Starsi uczestnicy doskonalą się w rysunku i malowaniu rożnymi technikami. W pracowni można przygotować się do egzaminów wstępnych do szkół plastycznych. Każdy uczestnik może wziąć udział w wystawach zbiorowych organizowanych okresowo w galerii ProFormaT.

poniedziałek: 15.00 – 16.30 Grupa „Młodzi Artyści”
poniedziałek: 17.00 – 18.30 Grupa „Akwarelowe figle”
wtorek: 15.00 – 16.30 Grupa „Węgielki”
wtorek: 17.00 – 18.30 Grupa „Temperowi Czarodzieje”
czwartek: 17.00 – 18.30 Grupa „Akrylowe Królowe"

ProFormaT galeria sztuki dużego i małego formatu

opiekun: Angelina Więckowska

od poniedziałku do piątku: 8.00 – 20.00

Galeria w Domu Kultury im. Z. Krudzielskiego powstała w roku 2003 i przez dziesięć lat z okładem funkcjonowała pod nazwą „Galeria Perspektywa". Wystawiano tu prace dzieci z kół zainteresowań, organizowano wystawy pokonkursowe, prezentowano też prace artystów plastyków i artystów amatorów. W styczniu 2014 roku galerię przemianowano na "Galerię ProFormaT". Wystawy w ProFormaCie rozplanowane są w cyklu kwartalnym: wystawy prac znanych i uznanych artystów, wystawy promujące talenty młodych twórców, prezentacje dorobku amatorskiego oraz wystawy prac dzieci. W ten sposób pragniemy przybliżać mieszkańcom dzielnicy (i nie tylko) sztukę w każdym z jej możliwych aspektów – twórcom zaś umożliwić podzielenie się swoją wrażliwością artystyczną i estetyczną z jak najszerszym gronem odbiorców.

ZAJĘCIA TANECZNE

Rytmika

instruktor: Paulina Kurkowska

piątek: 16.00 – 17.30 

Zajęcia taneczne prowadzone są w Domu Kultury w Szczakowej w sposób ciągły od 2004 roku. Pierwszym etapem zetknięcia się dzieci z tancem są zajęcia rytmicze. Ćwiczenia ruchowo-taneczne zaspokajają nie tylko ruchowe potrzeby dziecka, ale też rozwijają szereg jego dyspozycji psychofizycznych, takich jak: spostrzegawczość, pamięć, koncentracja, koordynacja wzrokowo-ruchowa, orientacja w przestrzeni. Praca nad ruchową ekspresją człowieka zaczyna się już od dzieciństwa, a najkorzystniejszą formą są właśnie zajęcia rytmiczne. 

Mażoretki

instruktor: Martyna Klimaj

środa: 16.30 – 17.30 
piątek: 17.30 – 18.30

W 2016 r. podjęliśmy się stworzenia i poprowadzenia zespołu mażoretek. Występują one na pokazach estradowych, paradach ulicznych, prezentując choreografie taneczno-marszowe do muzyki orkiestr dętych, podrzucając przy tym pałeczkami marszowymi. Ubrane są w strój paradny zawierający elementy umundurowania galowego. Trenerm zespołu jest wykwalifikowany instruktor tańca i gimnastyki artystycznej.

LEKCJE GRY NA FORTEPIANIE

instruktor: Marta Rutkowska

poniedziałek: 14.30 – 18.45
wtorek: 14.30 – 18.00
czwartek: 14.30 – 16.00

Zajęcia indywidualne odpłatne, prowadzone przez wykwalifikowanego nauczyciela muzyki.

CHÓR SOKÓŁ

Dyrygent: Irena Skakuj

czwartek: 16.00 – 18.00

Chór Miejskiego Centrum Kultury i Sportu powstał we wrześniu 2014 roku, a jego członkowie pod kierownictwem Ireny Skakuj doskonalą swoje możliwości wokalne oraz gromadzą repertuar, który wykorzystany zostanie w imprezach okolicznościowych dla środowiska, imprezach miejskich i przeglądach muzycznych.

BRACTWO RYCERSKIE ZIEMI JAWORZNICKIEJ

Prezes: Tomasz Karżewicz

treningi: godziny ruchome

Bractwo Rycerskie Ziemi Jaworznickiej powstało 1 września 2010 roku i od samego początku swojej działalności skupiało młodych ludzi z terenów miasta i okolic zafascynowanych kulturą rycerską i szlachecką. Przy Domu Kultury w Szczakowej rozpoczęło działalność w 2011 roku, kiedy współpracowało z MCKiS, tworząc I Letni Turniej Rycerski Ziemi Jaworznickiej. Bractwo dynamicznie się rozwija, mimo niewielkiej ilości pełnoprawnych członków posiada dużą ilość nowicjuszy ubiegających się o status członka. Nowicjat trwa planowo do roku, jednak ten termin jest często przedłużany w momencie, kiedy nowicjusz nie skompletuje podstawowych przedmiotów lub nie przejdzie podstawowego przeszkolenia. Bractwo przyjmuje każdego chętnego pasjonata dawnych czasów.

Aktualne informacje dotyczące treningów można znaleźć również na profilu facebookowym Bractwa Rycerskiego Ziemi Jaworznickiej.