decor-gora-5

baner-kultura-1baner-kultura-2baner-kultura-3baner-kultura-4baner-kultura-5baner-kultura-6

powrot-homepowrot-sportarchiwum

Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej edycji Festiwalu JAWOR

JaworTo już 17 edycja naszego przedsięwzięcia. Organizatorzy czyli Miejskie Centrum Kultury i Sportu oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Jaworznie po raz kolejny zapraszają do udziału w przeglądach: plastycznym, recytatorskim, wokalnym, teatralnym, tanecznym i przedszkolnym. Spostrzeżenia jurorów zasiadających w komisjach, uwagi instruktorów i nauczycieli przygotowujących dzieci i młodzież zachęciły nas do zmian, które sukcesywnie wprowadzamy, dlatego szczególnie zapraszamy do przeanalizowania dostępnych na naszej stronie regulaminów

Mamy nadzieję, że Festiwal i w tym roku spełni nasze wspólne oczekiwania i – tak jak w latach ubiegłych – będziemy gościć zespoły i ich opiekunów nie tylko z Jaworzna, ale z całego regionu.

Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w Festiwalu Kultury Dzieci i Młodzieży JAWOR.

TERMINARZ FESTIWALU I ZASADY OGÓLNE

CELE FESTIWALU:

- rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży poprzez praktyczne zapoznanie się z szeroko pojętą kulturą

- dokonanie przeglądu i oceny dorobku uczniowskich zespołów artystycznych

- wymiana doświadczeń i pomysłów twórczych dla animatorów kultury i pedagogów

- inspiracja i poszukiwanie nowych form pracy artystycznej i wychowawczej

- kształtowanie świadomego odbiorcy sztuki

TERMINY:

Przegląd Plastyczny – ocena prac 17 marca 2017 r., DK w Szczakowej, ul. Jagiellońska 3

Przegląd Recytatorski – 20 marca 2017 r., MDK, ul. Inwalidów Wojennych 2

Przegląd Wokalny – 21, 22 marca 2017 r., MDK, ul. Inwalidów Wojennych 2

Przegląd Teatralny – 27, 28 marca 2017 r., DK w Szczakowej, ul. Jagiellońska 3

Przegląd Taneczny – 29 marca 2017 r., Hala Widowiskowo-Sportowa, ul . Grunwaldzka 80

oraz Przegląd Przedszkolny – 23, 24 marca 2017 r., MDK, ul. Inwalidów Wojennych 2

KONCERT GALOWY – 30 MAJA GODZ. 11.00, DK w Szczakowej, ul. Jagiellońska 3

Zgłoszenia:
- do przeglądów recytatorskiego, wokalnego, teatralnego i tanecznego przyjmowane będą na adres: jawor@mckis.jaw.pl

- do przeglądu przedszkolnego przyjmowane będą na adres: mdkjaworzno@onet.pl

do dnia 10 marca 2017 r. tylko przez Internet.

Formularze zgłoszenia i regulaminy dla recytatorów, zespołów teatralnych, wokalnych i tanecznych będą dostępne od lutego 2017 r. na stronie internetowej Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie: www.mckis.jaw.pl oraz Młodzieżowego Domu Kultury w Jaworznie: www.mdk.jaw.pl

Harmonogramy występów będą udostępnione na stronie Organizatora na tydzień przed rozpoczęciem Festiwalu.

Organizator zastrzega, że nie będą uwzględniane żadne zmiany w harmonogramach (termin występu, repertuar, ilość osób występujących). O rezygnacji z występu należy powiadomić Organizatora niezwłocznie, nie później niż 3 dni przed występem.

Oceny uczestników dokona jury, w skład którego wejdą specjaliści z dziedziny muzyki, teatru, tańca i plastyki.

Festiwal JAWOR zakończy tradycyjnie prezentacja wybranych finalistów podczas Koncertu Galowego w dniu 30 maja 2017 r. o godzinie 11.00 w Domu Kultury im. Zdzisława Krudzielskiego w Szczakowej przy ulicy Jagiellońskiej 3.

Nagrody nieodebrane przez laureatów lub ich przedstawicieli przejdą na własność Organizatora.

Wszelkich informacji udzielają: MCKiS Dom Kultury w Szczakowej – tel. 32 617 75 38, MDK w Jaworznie – tel. 32 762 92 20.